wystaw dług
Szukaj oferty Zaawansowane

Czy zabezpieczenie długu chroni nas przed brakiem spłat?

listopad 2022

Zabezpieczając pożyczkę środków finansowych, wierzyciel ma na celu zminimalizować ryzyko ewentualnego braku spłaty należności zgodnie z umową. Zwłaszcza gdy mamy do czynienia z wysokokwotową pożyczką czy kredytem. Kredytodawca ma szereg możliwości zabezpieczenia takiej transakcji.

Najbardziej popularne są:

- poręczenie wekslowe

- poręczenie udzielane na podstawie Kodeksu cywilnego

- gwarancja bankowa

- pełnomocnictwo

- cesja wierzytelności 


Wybrane zabezpieczenia różnią się od siebie chociażby kosztem ich ustanowenia czy podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązania.

Dla przykładu poręczenie wekslowe jest bezpłatne. Weksel jest bardzo silną formą zabezpieczenia, jest tak zwanym „papierem wartościowym” i co najważniejsze jest bezwarunkowy. Co to oznacza w praktyce? Posiadacz weksla, po jego uzupełnieniu może udać się do sądu i zażądać od dłużnika wpisanej na dokumencie kwoty, bez dodatkowych wyjaśnień czy udowadniania słuszności danego zobowiązania. Osobą odpowiedzialną za jego wykonanie, czyli spłatę długu, jest wystawca weksla- zazwyczaj osoba zaciągająca dług. Inaczej jest w przypadku gwarancji bankowej, za którą klient będzie musiał już zapłacić, w zależności od oferty banku, z którego zamierza skorzystać. Podmiotem odpowiedzialnym za spłatę zobowiązania, w przypadku niewywiązania się z warunków umownych jest bank, ale tylko do wysokości gwarantowanej kwoty. Nie oznacza to jednak, że dłużnik może spać spokojnie nie oddając pożyczonych środków. Rodzi się bowiem zobowiązanie w stosunku do banku-gwaranta, który po wykonaniu swojego zobowiązania zapewne będzie dochodził swojego wobec klienta.

Na wybór zabezpieczenia wpływają nie tylko takie czynniki jak cena czy kwestia odpowiedzialności. Zdarza się, że zabezpieczenie kredytu jest nierozerwalną częścią zobowiązania, wynikającą z jego specyfiki. Idealnym przykładem jest tu kredyt hipoteczny. Zabezpieczenie ustanowione zostaje na nieruchomości, która jednocześnie jest przedmiotem kredytowania.

Ale czy ustanowienie hipoteki, podpisanie weksla czy umowy o gwarancję bankową dają wierzycielowi całkowitą gwarancję odzyskania pożyczonych pieniędzy wraz z należnymi odsetkami?

Z pewnością nie…

Sytuacje, w których może znaleźć się dłużnik, mogą spowodować, że nawet utrata wymarzonego domu nie zmobilizuje go do regularnej spłaty.

Wierzyciel oczywiście ma o wiele więcej możliwości w przypadku posiadania zabezpieczenia, ale nie zawsze chce, może czy potrafi z nich skorzystać. Wtedy ma kilka możliwości. Jedną z nich jest wystawienie długu wraz z jego zabezpieczeniem w serwisie dlugi.info – największej internetowej giełdzie wierzytelności w Polsce. Możliwość wyeksponowania zabezpieczenia w postaci zamieszczenia chociażby dokumentów potwierdzających jego istnienie w serwisie, w znaczny sposób wpływa na jego atrakcyjność, co oczywiście przekłada się na czas procesu sprzedaży należności.

Wstawiając ofertę na giełdę, istnieje możliwość skorzystania z kalkulatora wierzytelności, dzięki któremu można wyliczyć rynkową wartość oferowanego na sprzedaż długu.  Sprzedaż długu w cenie mniejszej aniżeli jego wartość, to kolejny argument dla kupującego, aby zainteresować się ofertą.

Odzyskiwanie należności, zabezpieczonych czy też nie,  jest procesem czasochłonnym i w wielu przypadkach bardzo kosztownym, dlatego warto skorzystać z dostępnych narzędzi i przyspieszyć realizację swoich celów.