wystaw dług
Szukaj oferty Zaawansowane

Dlugi.info są zgodne z RODO w 27 krajach UE

Informujemy, że zgoda dłużnika na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych dłużnika przez wierzyciela bez jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UODO:

(…) dłużnik musi liczyć się (...) z tym, że popadając w zwłokę w spełnieniu zobowiązania jej prawo do prywatności może zostać ograniczone ze względu na dochodzenie przez wierzyciela należnych mu kwot. W przeciwnym przypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której dłużnik, powołując się na prawo do ochrony danych osobowych (prawo do prywatności), skutecznie uchyliłby się od spoczywającego na nim obowiązku spełnienia świadczenia i w konsekwencji ograniczyłby (wyłączył) prawo wierzyciela do uzyskania należnej mu zapłaty. Powołanie się na prawo do ochrony danych osobowych musiałoby też ograniczać - wyżej wskazane - przewidziane szczególnymi przepisami prawo do zbycia wierzytelności i podejmowania dalszych działań w sprawie ich odzyskania.

Informacja UODO
22 listopada 2019

https://www.uodo.gov.pl/pl/138/1263 Kopia

Decyzje UODO w sprawie skarg dłużników:

19 września 2023

Decyzja UODO 19.09.2023.pdf

11 sierpnia 2023

Decyzja UODO 11.08.2023.pdf

26 czerwca 2023

Decyzja UODO 26.06.2023.pdf

22 czerwca 2023

Decyzja UODO 22.06.2023.pdf

30 grudnia 2022

Decyzja UODO 30.12.2022.pdf

07 grudnia 2022

Decyzja UODO 07.12.2022.pdf

24 stycznia 2022

Decyzja UODO 24.01.2022.pdf

17 grudnia 2021

Decyzja UODO 17.12.2021.pdf

28 czerwca 2021

Decyzja UODO 28.06.2021.pdf

27 października 2020

Decyzja UODO 27.10.2020.pdf

21 października 2020

Decyzja UODO 21.10.2020.pdf

25 września 2020

Decyzja UODO 25.09.2020.pdf

7 lutego 2020

Decyzja UODO 07.02.2020.pdf

27 listopada 2019

ZSZZS.440.508.2019.59932

26 czerwca 2019

Decyzja UODO 26.06.2019.pdf

04 stycznia 2019

https://www.uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.440.631.2018