wystaw dług
Szukaj oferty Zaawansowane

Wierzytelności niewymagalne a wymagalne

Wierzytelności niewymagalne a wymagalne

Terminy związane z długami i wierzytelnościami nierzadko brzmią tajemniczo i potrafią wprowadzić w zakłopotanie.

Na początek przykład

Pan Jan zaciągnął pożyczkę w wysokości 1.000 złoty. Zobowiązanie miał spłacić w 10 ratach po 100zł każda. Pierwszą ratę spłacił w terminie, jednak kolejnej już nie. Firma, której winien był pieniądze, wystawiła jego całe pozostałe zadłużenie na sprzedaż w wysokości 900zł (odliczając od pożyczonej kwoty pierwszą spłaconą ratę). 

W tej kwocie 900zł znajduje się zatem należność wymagalna w wysokości 100zł (czyli rata, której Pan Jan nie spłacił w terminie) oraz należność niewymagana, czyli pozostałe 800zł (termin płatności pozostałych rat dla Pana Jana jeszcze nie minął). 

W poniższym przypadku sprzedający wystawił na sprzedaż dług o wartości 900zł (z powodu braku zapłaty za jedną ratę - 100zł) do kupienia za cenę sprzedaży 850zł (udzielił rabatu pozwalającego zaoszczędzić 50zł). Przeczytaj więcej dlaczego warto kupować długi

Przykładowa karta długu

Wierzytelności niewymagalne

Charakterystyczne dla wierzytelności niewymagalnych jest to, że nie trzeba od razu ich regulować, gdyż zazwyczaj w umowie znajduje się określony termin spłaty świadczenia (pożyczki). Należność jest zatem niewymagalna, aż do momentu przekroczenia wyznaczonego terminu. Trzeba przy tym podkreślić, że pożyczkę należy spłacić w wyznaczonym terminie, zanim stanie się wierzytelnością wymagalną.

Wierzytelności wymagalne

Świadczenie staje się zatem wymagalne dopiero wówczas, gdy minie wyznaczony termin płatności, a dług nie zostanie uregulowany. Wartość należności, która została zaktualizowana daje wierzycielowi prawo do działań, które przyczynią się do odzyskania wierzytelności

Oprócz wystosowania wezwań do zapłaty możliwe jest doliczenie odsetek, dochodzenie swoich praw na drodze cywilnoprawnej lub przeniesienie praw wierzytelności na inną osobę lub firmę. Należy przy tym dodać, że wierzytelność wymagalna jest prawem podmiotowym o charakterze majątkowym. 

W związku z tym uprawnienia wierzyciela można podzielić na uprawnienia główne, np. roszczenie o zwrot przedmiotu pożyczki lub wyegzekwowanie świadczenia zastępczego. Możliwe jest również ubieganie się o uprawnienia uboczne, czyli roszczenie o zapłatę odsetek; roszczenie za opóźnienie czy uprawnienie do zabezpieczenia świadczenia.

Sprzedaż i kupno wierzytelności wymagalnych

W myśl art. 509 Kodeksu cywilnego [Dz. U. z 2020r., poz.2320]: Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (…) wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie oraz zaległe odsetki. W praktyce zapis ten oznacza, że dług można sprzedać na drodze tzw. cesji wierzytelności, czyli umowy cywilnoprawnej. 

Niewątpliwą zaletą jest niemal natychmiastowe uzyskanie pieniędzy ze sprzedaży, czyli płynność finansowa. Z kolei wartością dla Kupującego jest możliwość nabycia świadczenia w postaci całego długu, nawet w sytuacji, gdy dłużnik zalegał ze spłatą tylko jednej raty. Różnica między wartością długu a ceną sprzedaży jest czystym zyskiem. Przeszukaj giełdę i kup pierwszą ofertę długu, zobacz jakie to proste i co możesz zyskać.

Podsumowanie 

Wierzytelność powstaje na drodze zobowiązania i jest niewymagalna, przynajmniej do określonego czasu. Po upływie wyznaczonego terminu (jeśli pożyczka nie została zapłacona) dług zmienia status na: wymagalny. Niespłacone zadłużenie oraz brak porozumienia pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem może spowodować wystawienie długu na sprzedaż, na której może skorzystać zarówno Sprzedający, jak i Kupujący (w tym dłużnik).

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego serwisu, jakie są w zasięgu Twojej ręki, wystarczy tylko założyć konto! Nasz serwis ma na celu przybliżyć najczęściej spotykane sformułowania oraz możliwości, jakie wiążą się z wystawianiem ofert sprzedaży długów oraz ich kupna, a zobacz jak jest to proste i co możesz zyskać kupując dług online.       

Zapoznaj się z innymi tekstami dostępnymi w naszej bazie wiedzy, które przybliżą i wyjaśnią zagmatwany świat finansów i przepisów.

Wstecz Dalej
Zapisz się na newsletter

Obiecujemy, że wysyłamy tylko cenne informacje.
W każdej chwili możesz zrezygnować.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.